Loading...

Polityka prywatności

Polityka prywatności OnionStudio.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony www.onionstudio.pl, należącej do Asia Poland Cooperation Sp. z o.o.
(REGON: 382439228, NIP: 7010904511, KRS: 0000768974), zwanej dalej „OnionStudio”.

Postanowienia ogólne
1.1. OnionStudio szanuje prywatność użytkowników swojej strony internetowej i podejmuje wszelkie działania mające na celu ochronę przekazanych danych osobowych.

1.2. Administrator danych osobowych, czyli podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkowników, jest Asia Poland Cooperation Sp. z o.o.
(Żurawia 32/34, 00-503 Warszawa, adres email kontaktowy: kontakt@onionstudio.pl).

1.3. OnionStudio przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Rodzaje i cele przetwarzania danych osobowych
2.1. OnionStudio zbiera i przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

Dane identyfikacyjne: takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp., które użytkownik dobrowolnie podaje poprzez formularze kontaktowe, subskrypcję newslettera lub rejestrację na stronie.
2.2. OnionStudio przetwarza dane osobowe w celu:

Udostępniania użytkownikom informacji, produktów lub usług, które wyrazili zainteresowanie lub złożyli zapytanie.

Komunikacji z użytkownikami, odpowiadania na ich zapytania, zgłoszenia uwag lub obsługi reklamacji.

Personalizacji doświadczenia użytkownika na stronie www.onionstudio.pl.

Przeprowadzania analizy statystycznej w celu doskonalenia oferowanych usług i dostosowywania treści.

Pliki cookie i technologie śledzenia
3.1. OnionStudio może korzystać z plików cookie i innych podobnych technologii, takich jak piksele śledzące, w celu świadczenia usług, analizowania zachowań użytkowników, personalizacji treści i reklam oraz monitorowania statystyk.

3.2. Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu użytkownika. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików cookie w swojej przeglądarce internetowej.

Ochrona danych osobowych
4.1. OnionStudio podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub innymi formami niezgodnego przetwarzania.

Ujawnianie danych osobowych
5.1. OnionStudio nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie ujawnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim bez ich zgody, chyba że jest to wymagane przez prawo lub jest to niezbędne do świadczenia usług zgodnie z prośbą użytkownika.

Prawa użytkowników
6.1. Użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą również w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

6.2. W celu skorzystania z powyższych praw użytkownicy mogą skontaktować się z OnionStudio za pośrednictwem podanych wcześniej danych kontaktowych.

Zmiany w Polityce Prywatności
7.1. Polityka Prywatności OnionStudio może ulec zmianie w związku z ewentualnymi zmianami przepisów prawa lub zmianami w sposobie przetwarzania danych osobowych. Aktualizacje Polityki Prywatności będą opublikowane na stronie www.onionstudio.pl.

7.2. Użytkownicy powinni regularnie sprawdzać Politykę Prywatności OnionStudio, aby być świadomymi wszelkich zmian i aktualizacji.

Dane kontaktowe do OnionStudio:
Asia Poland Cooperation Sp. z o.o.
Żurawia 32/34, 00-503 Warszawa
Email: kontakt@onionstudio.pl


Brzmi dobrze?
Rozwińmy razem Twój biznes!

To top